פרוכת כתר ולוחות

קוד מוצר: 5155 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=5713