פרוכת מנורת המקדש מפוארת

קוד מוצר: 5159 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=5791