מעיל לספר תורה ירושלים

קוד מוצר: 4192 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=6264