להזמנות:

02-5000-940

משלוחים לכל העולם
 
 
רשימת פסוקים

כאשר מזמינים פרוכת נוהגים לרקום פסוקים מהתנ"ך או מנוסח התפילה, הפסוקים שבוחרים צריכים להתאים לסוג הרקמה, לארון הקודש, לשבת או לחג שיהיה באותו זמן שהפרוכת תלויה.
מיקום הרקמה:
על פרוכת לארון קודש ניתן לרקום במרכז הפרוכת ביחד עם ההקדשה וגם על הכפורת בשורה ישרה או בחצי כתר בהתאם לדוגמא.
על כיסוי לבימה ניתן לרקום במרכז הכיסוי (על הפלטה) בחצי קשת משולב עם העיטור, אפשר גם לרקום על הנפולת של הכיסוי בחלק הקדמי.
על מעיל לספר תורה ניתן לרקום בחלק הקדמי ביחד עם ההקדשה, אפשר גם לרקום בחלק האחורי של המעיל.
בחגים ובימים הנוראים נוהגים לבחור פסוקים המתאימים לימים אלה, בהמשך דף זה ישנה רשימת פסוקים מיוחדת המתאימה לחגים ולימים הנוראים.
על חופה ניתן לרקום על נפולת בארבעת צדדי החופה, אפשר גם לרקום בחלק הפנימי.

להלן רשימת פסוקים לבחירה לרקמה, במידה והנכם מתקשים בבחירת הפסוק

אנו נעזור לכם ונלווה אתכם בבחירת הפסוק המתאים עבורכם.


ויהי בנסוע הארון
תורה ה' תמימה משיבת נפש
וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל
עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר
עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם
וחיי עולם נטע בתוכנו
ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם
ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך
ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו
בני ציון יגילו במלכם
עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים
ה' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך
לך אלי תשוקתי
דע לפני מי אתה עומד
שבחי ירושלים / ירושלם את ה'
טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון
וכל נתיבותי' שלום
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
זה השער לה' צדיקים יבואו בו
דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום
תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב
שויתי / שיויתי ה' לנגדי תמיד
פיתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה'
בבית אלקים נהלך ברגש
ואהבת לרעך כמוך
זה השלחן / השולחן לפני ה'
כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים
ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה
והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בנית לשמך
אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה
ואני תפלתי לך ה' עת רצון
והביאנו לציון עירך ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם
מה טובו אהליך יעקב
אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך
צדיק כתמר יפרח
אור זרוע לצדיק
אור חדש על ציון תאיר
הורני ה' דרכך ונחני בארח מישור
ועשית הישר והטוב בעיני ה' למען יטב לך
ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע ה' לאבותיך
אבינו מלכינו שמע קולנו חוס ורחם עלינו