פרוכת כתר מלוכה

קוד מוצר: 5219 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=5862