פרוכת פסוק עץ חיים היא - קליגרפי

קוד מוצר: 5131 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=5863