פרוכת מזבח

קוד מוצר: 5191 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=5933