פרוכת מיר

קוד מוצר: 5190 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=5934