פרוכת נבל בעיטור מפואר

קוד מוצר: 5164 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=5969