פרוכת כלי המקדש ושבעת המינים

קוד מוצר: 5234 הדפס

 פרוכת כלי המקדש ושבעת המינים 
מאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=6195