פרוכת שופר

קוד מוצר: 5609 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=6291