פרוכת בית המקדש

קוד מוצר: 5612 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=6294