פרוכת ירושלים מחולקת

קוד מוצר: 5614 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=6296