פרוכת מנורה מעויינים

קוד מוצר: 5617 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=6303