כיפה. עור קרוקודיל

קוד מוצר: 20942 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=6311