פרוכת גדם כפורת

קוד מוצר: 5620 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=6312