פרוכת לארון קודש

קוד מוצר: 5621 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=6313