פרוכת בית כנסת ויזניץ מקורי

קוד מוצר: 5217 הדפסמאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=5860