פרוכת למנצח עם מנורה

קוד מוצר: 5233 הדפס

 פרוכת למנצח עם מנורה
מאמר מקורי: http://kvj.co.il/product.php?id=6170