Call now:

+972-2-561-0960

Worldwide Shipping
 
 
BIMAH COVERS

BIMAH COVERS

 
 
 
Bimah Covers – Traditional

Category products
 • Bima Cover
  Product Code: 6301
  Bima Cover
 • Bimah Cover
  Product Code: 6114
  Bimah Cover With application of Sefer Torah

Modern/Original

Category products

Gates Bimah covers

Category products
Bimah Covers - Chabad

Category products

Bimah Covers – Holiday

Category products

 • Go to Shopping Cart
 • Go to Top